LPEU/2019/405 COM(2019)354 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rámci riadenia rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)354
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória a stupeň dôležitosti: Právny legislatívny akt
Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/405
Dátum začiatku MPK: 07.10.2019
Dátum konca MPK: 25.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.07.2019
Ukončenie štádia: 02.08.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia: 05.08.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia: 07.10.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 07.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019