LPEU/2019/403 COM(2019)353 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Devätnásta správa o pokroku dosiahnutom pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)353
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/403
Dátum ukončenia procesu: 09.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.07.2019
Ukončenie štádia: 12.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.09.2019
Ukončenie štádia: 17.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.09.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019