LPEU/2019/400 COM(2019)352 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)352
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/400

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia: 13.08.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.08.2019
Ukončenie štádia: 19.08.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)