LPEU/2019/393 COM(2019)343 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Posilnenie právneho štátu v Únii Koncepcia pre prijatie opatrení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)343
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/393
Dátum ukončenia procesu: 30.07.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia: 30.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019