LPEU/2019/392 COM(2019)338 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/124 a (EÚ) 2018/2025, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)338
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/392
Dátum ukončenia procesu: 07.08.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia: 07.08.2019