LPEU/2019/390 COM(2019)337 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd [RescUE]

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)337
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/390
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.07.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019