LPEU/2019/39 COM(2019)69 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výnimka pre centrálnu banku Spojeného kráľovstva („Bank of England“) na základe nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)69
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/39

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)