LPEU/2019/386 COM(2019)335 SPRÁVA KOMISIE RADE, ktorou sa hodnotí pokrok oznámený Talianskom Komisii a Rade, pokiaľ ide o vymáhanie dlžnej sumy dodatočných poplatkov od výrobcov mlieka za hospodárske roky 1995/1996 až 2001/2002 (v súlade s článkom 3 rozhodnutia Rady 2003/530/ES) (conformément à l'article 3 de la décision 2003/530/CE du Conseil)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)335
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: MH SR odmieta gesciu k predmetnému LPEU2019/386, nakoľko uvedený návrh nespadá do kompetencie (vecnej príslušnosti) MH SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/386
Dátum ukončenia procesu: 13.08.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 12.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 17.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia: 06.08.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.08.2019
Ukončenie štádia: 06.08.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.08.2019
Ukončenie štádia: 08.08.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia: 13.08.2019