LPEU/2019/385 COM(2019)610 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019 Zníženie viazaných a platobnýcb rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vla...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)610
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/385

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.07.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)