LPEU/2019/379 COM(2019)314 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa dopĺňajú smernice na rokovania pre rozvojový program z Dauhy, pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa mnohostranného rámca na uľahčenie investícií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)314
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Uvedený akt spadá do gescie MF SR.
Gesciu namietame po telefonickom rozhovore s kolegami z MFSR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/379
Dátum ukončenia procesu: 26.08.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.07.2019
Ukončenie štádia: 11.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.07.2019
Ukončenie štádia: 16.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 26.08.2019