LPEU/2019/36 COM(2018)446 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV PRVÝ VÝHĽAD PRE ČISTÉ OVZDUŠIE

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)446
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/36

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)