LPEU/2019/358 COM(2019)291 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o zriadení regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva alebo zavedení nástroja na ochranu a riadenie morských biologických zdrojov v stredozápadnom Atlantiku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)291
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/358
Dátum ukončenia procesu: 19.09.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia: 27.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia: 02.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.07.2019
Ukončenie štádia: 19.09.2019