LPEU/2019/357 COM(2019)293 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Hodnotenie akčného plánu na roky 2015 – 2019 týkajúceho sa obchodovania so strelnými zbraňami medzi EÚ a regiónom juhovýchodnej Európy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)293
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/357

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia: 27.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia: 02.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)