LPEU/2019/354 COM(2019)264 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zistenia z kontroly vhodnosti najvýznamnejších právnych predpisov o chemikáliách (okrem REACH) a zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)264
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/354

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia: 01.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)