LPEU/2019/351 COM(2019)289 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o vykonávaní iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ v roku 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)289
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/351
Dátum ukončenia procesu: 12.07.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia: 25.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia: 12.07.2019