LPEU/2019/349 COM(2019)283 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Českej republike povoľuje uplatňovať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti odchyľujúci sa od článku 193 smernice 2006/112/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)283
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/349

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)