LPEU/2019/34 COM(2019)21 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní makroregionálnych stratégií EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)21
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/34
Dátum ukončenia procesu: 05.02.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019