LPEU/2019/33 COM(2019)14 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 577/98

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)14
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/33

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.01.2019
Ukončenie štádia: 29.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)