LPEU/2019/326 C(2019)4425 ODPORÚČANIE KOMISIE k návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska na obdobie 2021 – 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2019)4425
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/326
Dátum ukončenia procesu: 18.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 24.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019