LPEU/2019/324 COM(2019)282 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní kapitoly IV nariadenia (EÚ) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)282
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
NBS (Národná banka Slovenska)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/324

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 24.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)