LPEU/2019/32 COM(2019)17 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU PRESADZOVANIE PRÁVA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE VO FARMACEUTICKOM ODVETVÍ (2009 – 2017) Európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže spolupracujú na zabezpečovaní cenovo dostupných a inovačných liekov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)17
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/32
Dátum ukončenia procesu: 25.02.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.01.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.01.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.01.2019
Ukončenie štádia: 25.02.2019