LPEU/2019/317 COM(2019)271 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o prekážkach obchodu a investícií 1. január 2018 - 31. december 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)271
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/317

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)