LPEU/2019/316 COM(2019)277 OZNÁMENIE KOMISIE RADE v súlade s článkom 395 smernice Rady 2006/112/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)277
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/316

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)