LPEU/2019/315 JOIN(2019)12 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o vykonávaní akčného plánu proti dezinformáciám

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2019)12
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/315
Dátum ukončenia procesu: 01.08.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 01.08.2019