LPEU/2019/306 COM(2019)272 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie v rámci Výboru pre obchod zriadeného Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu dodatkov 2-C-2 a 2-C-3 k prílohe 2-C k dohode

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)272
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/306
Dátum ukončenia procesu: 02.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019