LPEU/2019/305 COM(2019)267 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)267
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: MH SR v rámci svojich kompetencií namieta gestorstvo k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (COM(2019) 267). Vzhľadom na to, že hlavnou pracovnou skupinou pre posudzovanie návrhu je v rámci Rady EÚ PS COEST, hlavným gestorom je MZVaEZ SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/305
Dátum ukončenia procesu: 04.07.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 25.06.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia: 01.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019