LPEU/2019/303 COM(2019)266 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Ex Post evaluation of the 2017 European Capitals of Culture (Pafos and Aarhus)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)266
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/303

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)