LPEU/2019/301 COM(2019)259 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)259
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/301
Dátum ukončenia procesu: 24.01.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 24.01.2020