LPEU/2019/300 COM(2019)274 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o súčasnom stave spoločnej rybárskej politiky a konzultáciách týkajúcich sa rybolovných možností na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)274
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/300
Dátum ukončenia procesu: 14.06.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019