LPEU/2019/30 COM(2019)12 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom v Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)12
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/30
Dátum ukončenia procesu: 24.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.01.2019
Ukončenie štádia: 29.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019