LPEU/2019/299 COM(2019)265 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Rozpočtový ri...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)265
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/299

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 10.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)