LPEU/2019/29 COM(2019)48 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľov...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)48
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/29
Dátum ukončenia procesu: 11.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2019