LPEU/2019/28 COM(2019)49 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybár...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)49
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/28
Dátum ukončenia procesu: 11.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2019