LPEU/2019/27 COM(2019)11 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 14. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice a ich zneškodňovaní, pokiaľ ide o niektoré zmeny príloh II, VIII a IX k nemu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)11
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/27
Dátum ukončenia procesu: 21.02.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 23.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.01.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019