LPEU/2019/26 C(2019)244 ROZHODNUTIE KOMISIE ktorým sa v mene Európskej únie schvaľuje zmena tabuliek III a IV protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 v znení zmien

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2019)244
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/26
Dátum ukončenia procesu: 15.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 23.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.01.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019