LPEU/2019/259 COM(2019)543 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/417/ES o existencii nadmerného deficitu v Španielsku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)543
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/259

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)