LPEU/2019/257 COM(2019)541 SPRÁVA KOMISIE RADE Správa Komisie Rade podľa článku -11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1466/97 o misii zvýšeného dohľadu v Rumunsku v dňoch 14. – 15. marca 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)541
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/257

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)