LPEU/2019/253 COM(2019)538 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje, že Rumunsko neprijalo účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie Rady zo 4. decembra 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)538
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/253

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)