LPEU/2019/251 *COM(2019)257 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Výročná správa za rok 2018 o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)257
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Gestorstvo vrátené z dôvodu nesprávneho určenia.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/251

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)