LPEU/2019/249 COM(2019)248 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Komisia poveruje začatím rokovaní v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť Dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a protokol k nej s Mauritánskou islamskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)248
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/249

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)