LPEU/2019/248 COM(2019)249 SPRÁVA KOMISIE Výročná súhrnná správa za rok 2017 o implementácii licenčného systému FLEGT stanoveného v nariadení (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)249
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/248

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)