LPEU/2019/247 COM(2019)246 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej organizácii pre vinič a víno (OIV)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)246
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/247

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)