LPEU/2019/246 COM(2019)262 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Svetovej colnej organizácie v súvislosti s odporúčaním WCO o zmene harmonizovaného systému podľa článku 16

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)262
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/246

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)