LPEU/2019/245 JOIN(2019)11 SPOLOČNÁ SPRÁVA EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní akčného plánu v oblasti vojenskej mobility

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2019)11
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/245
Dátum ukončenia procesu: 31.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 12.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 17.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia: 31.10.2019