LPEU/2019/244 COM(2019)260 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Oznámenie o politike rozširovania EÚ z roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)260
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/244
Dátum ukončenia procesu: 31.07.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 31.07.2019