LPEU/2019/243 COM(2019)261 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Stanovisko Komisie k žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)261
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/243
Dátum ukončenia procesu: 01.08.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 01.08.2019