LPEU/2019/241 COM(2019)245 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 02 04 77 03 – Prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)245
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/241
Dátum ukončenia procesu: 30.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 31.10.2019