LPEU/2019/24 COM(2019)9 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Litve povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)9
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/24

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.01.2019
Ukončenie štádia: 21.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.01.2019
Ukončenie štádia: 22.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)