LPEU/2019/239 COM(2019)238 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 04 03 01 03 – Sociálne zabezpečenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)238
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/239
Dátum ukončenia procesu: 24.01.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 24.01.2020