LPEU/2019/234 COM(2019)205 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 3 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019 Pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)205
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/234
Dátum ukončenia procesu: 09.07.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.05.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 09.07.2019